Menu

Wysyłka

DOSTAWA

1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży.

2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:

      2.1. transportem własnym; lub

      2.2. za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia. 

3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Warunki sprzedaży”.

5. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 
Opublikowano: