Menu

Reklamacje i zwroty

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży

      1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

      1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres ul. Jodłowa 5, 62-095 Murowana Goślina lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@hairs.pl.

      1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

      1.4. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej

      2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych można zgłaszać pisemnie na adres ul. Jodłowa 5, 62-095 Murowana Goślina lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@hairs.pl.

     2.2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 1 miesiąca licząc od dnia, w którym zauważył nieprawidłowości w świadczeniu Usługi elektronicznej.

      2.3. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

      2.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

      2.5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

3. Zwroty

 

3.1 Prawo do zwrotu towaru zakupionego przez internet

Konsument ma prawo zwrotu towaru zakupionego przez internet. Jest to tzw prawo do odstąpienia od umowy. Klient może zrezygnować z zakupu w ciągu 14 dni. Od tej zasady są jednak wyjątki. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej przez Internet reguluje Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. która implementuje Dyrektywę UE 2011/83

 

3.2 Ile jest czasu na zwrot towaru zakupionego przez Internet?

 

Konsument ma prawo do zwrotu towaru zakupionego przez internet w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu wejścia w posiadanie rzeczy lud dnia zawarcia umowy na wykonanie usługi.

Przedsiębiorca ma 14 dni na oddanie pieniędzy, a konsument 14 dni na odesłanie towaru. Przedsiębiorca może wstrzymać się z dokonaniem wypłaty zwrotu do momentu otrzymania rzeczy z powrotem. 

 

3.3 Jak dokonać zwrotu towaru

 

Aby odstąpić od umowy należy poinformować o tym sprzedawcę, najlepiej w formie pisemnej, mailowej lub telefonicznej

patryk@panczesanka.pl . kom. 512300369. Można też wykorzystać formularz zwrotu umieszczony na stronie.

Konsument ponosi koszty przesyłki towaru do sprzedawcy.

 

3.4 Czy mogę zwrócić używany towar?

 

Towar można odpakować i sprawdzić jego przydatność na takiej samej zasadzie, jak byśmy dokonywali zakupu w sklepie stacjonarnym. Nie można zacząć używać towaru ani nie może posiadać on śladów użytkowania. Jeśli dany produkt posiada ślady użytkowania - sprzedawca ma prawo odmowy takiego zwrotu.

 

Opublikowano: