Menu

O firmie

USŁUGODAWCA – www.panczesanka.pl prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pan Czesanka Patryk Drzazga (adres prowadzenia działalności: ul.Kościelna 33/235  60-537 Poznań) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 556-263-17-83, REGON 340537426, adres poczty elektronicznej: patryk@panczesanka.pl, numer telefonu: (+48) 61 82 44 946 lub +48 512300369 (opłata jak za połączenie standardowe -wg. cennika właściwego operatora).

 
Opublikowano: